פרויקט – בית תם

גג קונסטרוקציה חשופה מקורות 15/20 ציפוי בלוחות גלריה 22 מ"מ חיפוי ברעף אקרשטיין